Truskawiec to oryginalne i nadzwyczajnie atrakcyjne uzdrowisko balneologiczne Ukrainy . Położone jest w malowniczej dolinie przedgórza Karpat wschodnich na wysokości 350 m nad poziomem morza. Miasto o szczególnym pięknie z krystalicznie czystym powietrzem jest położone wśród lesistych zboczy gór i rwących rzek.

Uzdrowisko znajduje się w odległości 100 km na południe od Lwowa oraz 90 km od granicy zachodniej Ukrainy. Połączenie kolejowe łączy go z największymi miastami Ukrainy, krajów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) i krajów bałtyckich. Między Truskawcem i Lwowem kursują pociągi elektryczne, autobusy i minibusy. We Lwowie jest lotnisko międzynarodowe.

Na terenie Truskawca skoncentrowane są wielkie złoża podziemnych wód mineralnych.

Uzdrowisko cieszy się wielką popularnością. Corocznie do Truskawca w celu kuracji i wypoczynku przyjeżdża około 200 tysięcy osób z całej Ukrainy i z zagranicy.

TROCHĘ HISTORII

Pierwsza pisemna wzmianka o Truskawcu sięga 1469 roku. Nazwa miasta "Truskawiec" do dziś budzi dyskusję między historykami. Jedni uważają, że Truskawiec to zmieniona forma polskiego słowa "truskawka". Inni uczeni uważają, że na nazwę miasta wywierał wpływ język litewski. W języku litewskim słowo "druska" oznacza sól, a Przykarpacie to znany ośrodek warzelnictwa.

Za datę oficjalnego założenia uzdrowiska balneologicznego uważa się 1827 r., kiedy zbudowano tutaj domki do pierwszych ośmiu kąpieli.

Chociaż o właściwościach leczniczych wód truskawieckich było wiadomo od dawna, po raz pierwszy zostały one opisane przez królewskiego lekarza Wojciecha Oczko w 1578 roku. Gabriel Rzączyński, autor podręcznika "Historia naturalna" wydanego w 1721 roku, podkreślił, że w Truskawcu, podobno do innych wsi Drohobyczczyzny, wydobywano ropę naftową, a towarzyszącą jej wodę chłopi pili jako lek na wiele dolegliwości. Pierwsze poważne badania przeprowadzili tutaj niemieckie uczone N. Fichtel i B. Hacke. Stanisław Staszyc w swej pracy, która wyszła w 1805 roku, pisał, że oprócz soli tutaj wydobywają ozokeryt (wosk ziemny) i ropę naftową, z której w drodze destylacji otrzymują parafinę wykorzystywaną do oświetlenia ulic. I to na początku XIX wieku! Badanie fizyczno-chemiczne wody mineralnej "Naftusia" po raz pierwszy przeprowadził lwowski uczony, aptekarz i chemik Teodor Torosevycz w 1836 roku. Ten słynny uczony jest bardziej znany z wynalezienia lampy naftowej.

W tym samym czasie wzrasta znaczenie Truskawca w składzie Imperium Austro-Węgierskiego. W 1892 roku został wybudowany tutaj zakład do inhalacji wg systemu Vaschmuta. I dzięki temu Truskawiec natychmiast podniósł się do poziomu takich uzdrowisk, jak Bad Reichenhall i Wiesbaden. Budują się hotele, wille i pensjonaty. W 1900 roku został zainstalowany pomnik Adama Mickiewicza. Rozbudowuje się infrastruktura, buduje się nowy zakład wodolecznictwa, toruje się obwodnica.

W 1909 roku została zbudowana tutaj linia kolejowa z niedużą stacją, a już w 1912 roku wznosi się nowy dworzec kolejowy. Truskawiec zyskał bezpośrednie połączenie kolejowe jak ze Lwowem, tak i z Wiedniem, Krakowem, Poznaniem, Pragą, Warszawą i Berlinem.

W 1913 roku za wielkie postępy w rozwoju uzdrowiska, zwłaszcza jego bazy leczniczej, Truskawiec otrzymał Wielki Złoty Medal. O rozwoju uzdrowiska świadczą liczby. Jeśli w 1923 roku tutaj było 6 080 kuracjuszy, to już w 1927 roku liczba gości wzrosła drastycznie - do 12 633 osób. W 1931 roku uzdrowisko odwiedziło 14 659 osób, a sezon 1933 roku odznaczył się niewyobrażalną dla tego czasu liczbą w 17 000 osób.

Wszystko to wymagało nowego budownictwa. Jedną z pereł Truskawca została willa "Hoplana" zbudowana w 1928 roku. Wykonana jest w polskim stylu narodowym, tzw.stylu "zakopiańskim", który w ten czas był bardzo popularny w Polsce. Styl ten bazuje się na tradycyjnym drewnianym budownictwie charakterystycznym dla karpackich górali. W 1950 r. Truskawiec otrzymuje status miasta, a w 1952 - status "wszechzwiązkowego" uzdrowiska. W rezultacie Truskawiec przekształcił się na jeden z największych europejskich ośrodków branży zdrowia. Uzdrowisko może corocznie przyjmować do 400 tysięcy gości.

Jak nas znaleźć